DRUŠTVO SLOVENSKA AKADEMIJA ZA MANAGEMENT
UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE
UNIVERZA V LJUBLJANI, EKONOMSKA FAKULTETA


Spoštovani,

V petek, 12. junija, 2015, bo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani potekalo 14. znanstveno posvetovanje o managementu in organizaciji. Naslov posvetovanja je:
 

»MANAGEMENT (RAVNATELJEVANJE) USTVARJALNOSTI IN INOVATIVNOSTI V PODJETJIH, JAVNI UPRAVI IN DRUGIH ZDRUŽBAH«


V času hitrih sprememb je za podjetja in druge organizirane združbe ključno, da sledijo napredku in na trgu ponujajo vedno nove proizvode in storitve, razvijajo nove procese ter oblikujejo nove organizacijske rešitve. Ustvarjalnost in inovativnost danes predstavljata gonilo napredka globalnega gospodarstva in temelj tekmovalne prednosti združb. Inovativnost proizvodov, procesov in tehnologije predstavlja temelj obstoja in razvoja tako novo nastalih združb kot tudi že uveljavljenih velikih korporacij. Tvorci inovacij so ustvarjalni in inovativni zaposlenci, lahko kot posamezniki ali povezani v ekipe. Vendar ustvarjalnost ni le izjemna osebnostna lastnost, je predvsem trdo delo, motivacija, zavzetost za delo, kar vse lahko vodi do izjemnih dosežkov. Zaposlenci potrebujejo okolje, kjer lahko sprostijo svoj ustvarjalni potencial. Izziv za ravnatelje inovativnih podjetij je poleg ustreznega okolja oblikovati organizacijo, ki bo, poleg tehnoloških inovacij in drugih poslovnih inovacij spodbujala tudi razvoj novih načinov ravnateljevanja ter omogočala inoviranje ob hkratnem zagotavljanju učinkovitosti in izrabe obstoječih zmožnosti, prav tako pa razvoj zmožnosti zaposlencev.

Ravnateljevanje (angl. management) in organizacija, ki omogočata spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti sta pomembna tako v zasebnem kot javnem sektorju za izkušene praktike in sta hkrati zelo zanimiv ter pomemben predmet preučevanja teoretikov. K sodelovanju z izmenjavo teoretičnih in praktičnih spoznanj vabimo avtorje prispevkov, ki preučujejo katero od naslednjih (ali sorodnih) tem:

 • izraba ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlencev;
 • spodbujanje zaposlencev s strani ravnateljev k razvoju njihovih zmožnosti;
 • vrste inovacij: tehnološke (poslovne) in organizacijske inovacije; temeljne, mejne in transformacijske inovacije; notranje in zunanje inovacije;
 • odprto inoviranje z vključevanjem dobaviteljev, kupcev, tekmecev ter inoviranje s pomočjo množic;
 • preučevanje ustvarjalnosti na več ravneh: ustvarjalnost združb, ekip in posameznikov;
 • strategije inoviranja in ravnanja z inovacijami;
 • organizacija inovativnih združb: zagotavljanje učinkovitosti ponavljajočega se dela in obenem tudi ustvarjalnosti in inovativnosti;
 • osebni ter organizacijski dejavniki spodbujanja ustvarjalnosti in inovativnosti;
 • načini merjenja ustvarjalnosti in inovativnosti združb;
 • ustvarjanje in inoviranje v procesu upravljanja in ravnateljevanja ter inovativne organizacijske rešitve;
 • inovativnost z vidika različnih organizacijskih teorij (ekološko-populacijske teorije, situacijske teorije, vidika življenjskega cikla združbe);
 • organizacijske spremembe kot dejavnik ustvarjalnosti in inovativnosti;
 • inovativnost v javni upravi in nepridobitnih združbah;
 • ravnateljevanje nastajajočih malih (inovativnih) podjetij;
 • konkretni primeri ustvarjalnosti in inovativnosti v praksi;
 • podpora države inovativni dejavnosti (inštituti, centri odličnosti, mladi raziskovalci v gospodarstvu itd.);
 • družbena odgovornost inovacij ter etični vidik inovacij in ustvarjanja idej;
 • vloga informacijske tehnologije kot podpora ustvarjalnosti in inovativnosti.

Prispevki so lahko praktični, kot npr. prikaz inovativnih rešitev podjetij, ali povsem teoretični, kot npr. pregled mednarodnih raziskav v zadnjih letih. Zlasti so zaželeni prispevki, ki obravnavajo organizacijske probleme, izpostavljajo vlogo razmerij in predlagajo konkretne rešitve. Vljudno vabljeni k sodelovanju!

Rok za oddajo povzetkov (največ ena stran) nameravanih prispevkov je 31. januar 2015 na e-poštni naslov alesa-sasa.sitar@ef.uni-lj.si.  Kasneje prispelih povzetkov organizacijski odbor ne bo obvezen sprejeti. Povzetki bodo pregledani in izbrani do 15. februarja 2015, ko bodo avtorji tudi prejeli navodila za pisanje prispevkov. Rok za oddajo prispevkov je 26. april 2015. Vsi prispevki bodo recenzirani, zato bodo avtorji prejeli predloge izboljšav do 9. maja 2015. Rok za oddajo popravljenih prispevkov je 23. maj 2015. Predstavitev prispevka na posvetovanju je obvezna, sicer prispevek ne bo objavljen v zborniku posvetovanja.

Kotizacija za udeležbo na posvetovanju znaša (DDV je vključen v ceni):

 • Avtorji, ki so člani društva SAM 50 EUR
 • Avtorji, ki niso člani društva SAM 70 EUR

Posvetovanje bo potekalo 12. junija 2015 na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana.

Nasvidenje na posvetovanju!

Programsko-organizacijski odbor:
dr. Aleša Saša Sitar, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani,
Darija Aleksić, mag. posl. ved, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, COBIK,
doc. dr. Matej Černe, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, COBIK,
prof. dr. Klemen Kavčič, Fakulteta za management, Univerza na Primorskem,
prof. dr. Jure Kovač, Fakulteta za organizacijske vede, Univerza v Mariboru,
doc. dr. Katarina Katja Mihelič, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani,
prof. dr. Rudi Rozman, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani.

 

 


Dobrodošli v SAM

Društvo slovenska akademija za management združuje znanstvenike, raziskovalce in strokovnjake s področja managementa (ravnateljevanja) v Republiki Sloveniji z namenom raziskovati, razvijati ter širiti znanje o managementu, organizaciji, upravljanju in povezanih področjih.

Postanite član akademije

Prijavnica

Vstop v interni del sistema za člane akademije

Vstop