Oddaja povzetkov prispevkov za 13. znanstveno posvetovanje o organizaciji

Povzetki prispevkov naj se nanašajo na osrednjo temo posvetovanja »Organizacija in ravnateljevanje globalnih podjetij: Usklajevanje v različnih kulturah«. V povzetku mora/-jo avtor/-ji na kratko predstaviti problem, namen in cilje prispevka, uporabljen pristop ter glavne ugotovitve.

Povzetki ne smejo biti daljši od 300 besed. Oddani morajo biti v obliki .pdf, .doc ali .docx datoteke. Vsak udeleženec lahko odda le en povzetek kot glavni avtor, pri ostalih pa je lahko soavtor.

Rok za oddajo povzetkov je 28. februar 2013. Avtor/-ji bo/-do o sprejetju povzetka obveščen/-i do sredine marca 2013.

Pri oddaji povzetka sledite spodnjemu postopku. V primeru soavtorstva prispevkov je potrebno vnesti podatke le za glavnega avtorja (enega od avtorjev). V povzetku pa je potrebno navesti vse avtorje (ime in priimek, naslov povzetka, institucija, e-naslov). Ko boste povzetek uspešno oddali, boste prejeli takojšnjo potrditev. V primeru težav pišite na naslov: alesa-sasa.sitar@ef.uni-lj.si

Prosim, pričnite s postopkom oddaje povzetka.

Ime in priimek (*)  
Naslov povzetka (*)  
Institucija (*)  
Naslov
Ulica (*)  
Mesto (*)  
Država (*)  
Elektronska pošta (*)  
Fax
Telefon (*)  
Oddaja datoteke (*)